WYSTAWA „DZIEDZICTWO MIAST FRANCUSKICH”

ikony_wes_2015_wystawa_towarzyszaca

 

 

 

 

 

Wystawa fotografii „Dziedzictwo miast francuskich” pokazuje  62 przykłady miast mieszkańców – świadectwa polityk ochrony i waloryzacji dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego.

W czasach obecnych, istnieje we Francji wiele instrumentów finansowych i regulacji urbanistycznych, które wspierają rewaloryzację i – szerzej pojmowaną – rewitalizację dziedzictwa historycznego. Uczestniczą zarówno w poprawie krajobrazu miejskiego jak i wspierają  „przemieszanie społeczne” różnych grup mieszkańców w odnawianych dzielnicach. Zapewniają włączenie , integrację dawnych i nowych mieszkańców, rozwijają wymiar estetyczny i ekonomiczny, a w szczególności  umożliwiają rozwój turystyki miejskiej. Wsparcie finansowe jest skierowane priorytetowo na  renowację budynków i modernizację mieszkań w dawnych dzielnicach pozostających pod ochroną (Sektory Chronione, Obszary Waloryzacji Architektury i Dziedzictwa). Wsparcie jest realizowane w formie subwencji i ulg podatkowych. Subwencje państwowe są  przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Komunikacji na studia urbanistyczne  i na roboty w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Innym źródłem wsparcia są  Agencje Państwowe, które realizują  polityki : mieszkaniową, infrastruktury i przestrzeni publicznych. Stowarzyszenie Miast, Obszarów Sztuki i Historii oraz Miast z Sektorami Chronionymi (ANVPAH&VSS), pomysłodawca wystawy,  zrzesza prawie 200 samorządów zaangażowanych w prace nad ochroną i zachowaniem narodowego dziedzictwa we Francji. Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia i współpracy z miastami i regionami Francji, które

zapraszają nas do odkrywania zabytków, krajobrazów, placów, miejsc spotkań. Wystawa oddaje hołd wszystkim, którzy codzienną pracą i oddaniem przyczyniają się do zachowania cennych świadectw historii dla kolejnych pokoleń mogących aktywnie z nich korzystać. Odwiedzając  wystawę  zobaczą Państwo zdjęcia odnoszące się do 5 zagadnień:

– wyjątkowe otoczenie: doliny, brzegi rzeki, atuty związane z położeniem danej miejscowości zachęcające do osiedlania i tworzenia oryginalnego dziedzictwa

– atrakcyjność obszarów: dziedzictwo jest czynnikiem bogacenia się i aktywności, przyciąga przedsiębiorstwa, turystów i nowych mieszkańców

– żyjące dziedzictwo: poddawane ciągłej ewolucji jest źródłem inspiracji, otwiera się na przyszłość, łączy pokolenia

– jakość renowacji: doświadczenie twórców narodowego dziedzictwa i ich wiedza nieustannie ubogacają otoczenie

– trwały rozwój: obszary eksperymentacji, gdzie endogeniczne wartości dawnych obszarów śródmiejskich są podporządkowane wymogom równoważenia rozwoju miasta.

France, Gironde (33), Bordeaux, zone classée Patrimoine Mondial de l' UNESCO, place de la Bourse, la fontaine des Trois Grâces, tramway

France, Gironde (33), Bordeaux, zone classée Patrimoine Mondial de l’ UNESCO, place de la Bourse, la fontaine des Trois Grâces, tramway

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy wystawy:

Instytut Francuski w Polsce, Ambasada Francji w Polsce, Muzeum Łazienki Królewskie, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji

Partnerzy:

Stowarzyszenie Miast, Obszarów Sztuki i Historii oraz Miast z Sektorami Chronionymi (ANVPAH&VSS), Ministerstwo Kultury Francji, Senat Republiki Francuskiej

Partner strategiczny:

AGS

Zdjęcie © Jean-Marc BARRERE  – Hemis.fr