FORUM  MIESZKANIOWE

ikony_wes_2015_forum

Jakie znaczenie dla inwestorów ma jakość architektury?

Czy dla budownictwa mieszkaniowego społecznego i komercyjnego jakość architektury oznacza to samo?

Na ile w osiąganiu oczekiwanej jakości pomocne są konkursy architektoniczne?

 

Ten blok poruszać będzie tematykę architektury mieszkaniowej w jej najszerszym aspekcie. W otwartej dla wszystkich chętnych dyskusji wezmą udział przedstawiciele firm deweloperskich i TBS-ów, którzy w swoich inwestycjach starają się wytyczać nowe standardy jakościowe.

 

Udział m.in.:

Grażyna Szotkowska (STBS),

Michał Ciomek (Inwest Komfort)