FORUM  STRATEGII

ikony_wes_2015_forum

Czy architektura może być kołem zamachowym strategii rozwoju miasta?

Czym są strategia marki i strategia miasta?

W bloku dotyczyć będzie  wykorzystania  architektury szczególnej, wysokiej jakości w strategicznym rozwoju miast.
Zaprezentowane będzie studium przypadku w oparciu o przykłady Gdyni i Katowic, miast o skrajnie różnym charakterze, tradycji historycznej, przestrzennej i różnym potencjale ekonomicznym.

Merytoryczna rozgrzewka przed czekającą nas tydzień później dyskusją na …

 

Udział m.in.:

Prezydent Miasta Szczecin- Piotr Krzystek,

Architekt Miasta Szczecin- Jarosław Bondar,

arch. Marcin Sadowski (JEMS),

arch. Marek Stępa (V-ce Prezydent m. Gdynia),

Wojciech Mierowski (Brand New Attitude)