Forum konkursowe

Czy rozbudzona świadomość mocy sprawczej mieszkańców wyprze arbitralne decyzje profesjonalnych gremiów w sprawach dotyczących przestrzeni architektonicznej miast?

Jak nie wylać dziecka z kąpielą, nie gasząc jednocześnie społecznego zaangażowania?

Blok poświęcony będzie metodom i trendom w  podejmowaniu decyzji o kształcie  i jakości przestrzeni współczesnych miast.

A w nim: konsultacje społeczne, partycypacja, inicjatywy obywatelskie, konkursy architektoniczne, referenda…