Manhattan muzycznie – modernistycznie

Zdjęcia z I wycieczki z Przemkiem Glową.