Wystawa towarzysząca!

W środę 18 listopada 2015 roku, o godz. 18.00, Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemność zaprezentować wystawę doktora inżyniera architekta Jarosława Bondara pod tytułem „Architektura – przestrzeń wartości”.Wystawa przedstawia historię rozwoju myśli projektowej, dojrzewania Autora, poszukiwania wyrazu, wartości a przede wszystkim realizacji celu polegającego na takim przekształcaniu przestrzeni, by wznoszone obiekty służyły zarówno zaspokojeniu potrzeb, jak też były, w szerokim tego sława znaczeniu – piękne i ponadczasowe, jak czytamy w recenzji prof. Marii Kaszyńskiej, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie. Przedmiotem prezentacji są wybrane projekty i realizacje Jarosława Bodnara z lat 1992-2014, to jest od obrony pracy dyplomowej do zakończenia działalności zawodowej w zakresie projektowania architektury i urbanistyki, w ramach Pracowni Projektowej „LA Laboratorium Architektury”, związanej z podjęciem przez Autora pracy w administracji samorządowej, na stanowisku Architekta Miasta Szczecin.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Architektów Forma
więcej informacji: http://www.forma.zut.edu.pl/bondar.php

12219379_855694187879569_1364887138129739177_n