Warsztaty dla architektów i studentów

Zeszłoroczne warsztaty dla architektów i studentów wypadły doskonale! Autorska formuła doboru zespołów: 3 architektów + 2 studentów pozwoliła na wywołanie prawdziwych burzy mózgów, praca była ciekawa zarówno dla tych starszych i doświadczonych jak i dla adeptów. Podsumowania zeszłorocznych warsztatów w pliku do pobrania: Warsztaty_Westival_2014_podsumowanie Zachęcamy do lektury!

W tym roku zapraszamy na warsztaty w podobnej formule. Kuratorem warsztatów ponownie będzie arch. Jarosław Bondar. A tegoroczny temat to: „Szczecin przyszłości – przyszłość Szczecina_ŁASZTOWNIA”

IDEA:

ŁASZTOWNIA na szansę przejść do historii. Ma również szansę stać się teraźniejszością i przyszłością Szczecina. Mamy niepowtarzalną okazję zainicjować proces bez precedensu, kluczowy dla rozwoju przestrzennego miasta. By dobrze zaplanować działania musimy wybiec daleko w przyszłość. Być może perspektywa docelowa roku 2050  nie jest w tym przypadku zbyt odległa. Myśląc o Szczecinie przyszłości w pierwszym rzędzie myślimy o Międzyodrzu.

Obszarem opracowania tegorocznych warsztatów jest obszar wyznaczony przez Bulwar Gdański, Trasę Zamkową i ul. Energetyków. Stanowi w sposób naturalny przedłużenie rozważań WESTIVALOWYCH z roku 2014, gdzie Stare Miasto „zbliżało się do BULWARÓW”. W roku 2015 przekraczamy więc rzekę, zagospodarowując odpowiadający wcześniejszym rozważaniom obszar po stronie ŁASZTOWNI. Mamy więc szansę na stworzenie w ramach WRESTIVALU całościowej wizji integrującej MIASTO.

Tak określony zakres rozważań daje możliwości skupienia się na skali architektonicznej, przenosząc koncepcje projektowe na poziom bardziej konkretny, uwzględniający również elementy istniejącej i projektowanej infrastruktury tj. m.in.: budowę Mostu Kłodnego, projektowane w chwili obecnej przekształcenia układu drogowego, sąsiadujące tereny portu, teren pod Trasą Zamkową. Wypracowane założenia i koncepcje projektowe mogłyby stanowić impuls do niezbędnych przekształceń własnościowych, podporządkowanych wcześniej wypracowanej, całościowej wizji zagospodarowania tego fragmentu wyspy.

W każdym przypadku punktem wyjścia jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który stanowić będzie kontekst prowadzonych rozważań i punkt odniesienia powarsztatowych dyskusji.

Uczestnicy warsztatów architektonicznych mają pełną swobodę kształtowania rozwiązań w sposób autorski i nieskrępowany, niemniej, w związku z faktem obowiązywania na obszarze Łasztowni i Międzyodrza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, niezbędna jest znajomość zapisów mpzp oraz przedstawienie projektowanych rozwiązań koncepcyjnych jako potencjalnych zmian w mpzp.

ĆWICZENIE WSTĘPNE:

„Patrząc na Szczecin – Z DRUGIEJ STRONY RZEKI”

Wkroczenie na Łasztownię stwarza bezspornie NOWĄ PERSPEKTYWĘ dla Szczecina. Związane jest to z możliwością rozwoju miasta, a także stanowi sposobność nowych obserwacji – z dystansu DRUGIEGO BRZEGU. Długo brakowało nam takiego spojrzenia na Szczecin – z perspektywy Śródodrza. Co zatem widać, kiedy patrzysz Z DRUGIEGO BRZEGU – dosłownie i w szerszym tego słowa znaczeniu?

Twórczo przekształcony efekt swoich obserwacji oraz wizji przedstaw w formie graficznej na jednej planszy formatu A3, przesłanej w formie pliku PDF.

Prace należy przesłać na adres: kontakt@westival.pl do dnia 7.11.2015 do godz. 23.59

 

Szczegółowy regulamin już wkrótce…